Snel naar vacatures

Infotheek en Advies

Terug

Gratis VOG voor vrijwilligers

Nieuwe regeling per 1-11-2018: gratis VOG voor vrijwilligers

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 véél meer organisaties gratis een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen voor hun vrijwilligers. In de oude regeling konden alleen vrijwilligers die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking gratis een VOG krijgen.
Lees hier meer informatie en hoe je je kunt aanmelden voor gratis VOG’s voor jullie vrijwilligers.

Nieuwe regeling Gratis VOG: 

1.    Een gratis VOG voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen

De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee wordt bedoeld: vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie, denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken.
Aan organisaties wordt gevraagd om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten beschikking hebben over een DigiD.

2.    Is de regeling geldig voor alle organisaties?

Ja, het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben.
Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl – Zij vinden meer informatie op www.cioweb.nl.

3.    Maakt het nog uit hoeveel vrijwilligers er bij de organisatie werken?

Nee, dat maakt niet uit. In de oude regeling moest de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan, dat is nu niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

4.    Moeten organisaties nog andere veiligheidsmaatregelen nemen?

Ja, de vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Meer informatie staat hier beschreven voor sportorganisaties en hier voor andere vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie over integriteitsbeleid is ook te vinden op: www.inveiligehanden.nl (inzet van vrijwilligers bij kinderen en/of mensen met een beperking) of www.vca.nu/ethischedilemmas (inzet van vrijwilligers bij volwassenen)

5.    Aanmelden?

Om een gratis VOG voor vrijwilligers te krijgen, kun je je organisatie hier aanmelden.

Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten (lees hier hoe) voor hun vrijwilligers.

Waarom een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt bij aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp veiligheid bespreekbaar binnen je organisatie en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Werken er vrijwilligers bij jullie organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.
Deze regeling voor een gratis VOG is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.