Snel naar vacatures

Vragen over vrijwilligerswerk

Je kunt als vrijwilliger bij het VIP! terecht voor vragen over wet- en regelgeving, vergoedingen en verzekeringen. In de infotheek hieronder vind je alvast informatie over uiteenlopende, praktische onderwerpen.

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat je doet zonder betaling en verplichting. Dat wil niet zeggen dat er niet op je gerekend wordt. Dus helemaal vrijblijvend is het natuurlijk niet. Vaak is het ook zo dat: Vrijwilligerswerk een maatschappelijk belang dient.......(lees meer)

Rechten en plichten voor vrijwilligers

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Het is goed om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Maak goede afspraken over: de inhoud van het werk; werktijden en het aantal uren dat je werkt;......(lees meer)

Vergoedingen

Organisaties zijn niet verplicht een vergoeding te betalen aan vrijwilligers. Organisaties die dat wel doen, vergoeden vaak gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) of geven een (vaste) vergoeding per dagdeel. Krijg je vergoeding van maximaal € 170,- per maand en € 1.700,- per......(lees meer)

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Stadskanaal heeft een vrijwilligersverzekeringspakket afgesloten. Het pakket is bedoeld voor elke vrijwilliger die actief is in de gemeente of namens een organisatie uit de gemeente niet verplicht en onbetaald werk doet voor andere mensen. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd. U......(lees meer)

Uitkering en vrijwilligerswerk

Als u een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een paar dingen rekening houden. Zo mag vrijwilligerswerk u niet afhouden van betaald werk. Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het......(lees meer)

Tegenprestatie

Een tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. De kenmerken zijn: Het zijn activiteiten tot maximaal zestien uur per week. Het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn. Maar: de......(lees meer)